Korupcijos prevencijos informacija ir dokumentai


LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais:

Kurdami antikorupcinę aplinką vadovaujamės  Antikorupcinės aplinkos vadovu viešajam sektoriui.


AKTUALIOS NUORODOS