Kviečiame fizinius ir juridinius asmenis dalyvauti „Asmenų atsakingų už priešgaisrinę saugą“ mokymus


Mokymai vyks 2019 m. spalio 16 d.

VšĮ „Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto Praktinio mokymo ir bandymų centro“ patalpose, adresu:
Topolių g. 6, Giraitės k.,
Kauno raj.

  

Registracija į mokymus vyks iki 2019 m. spalio 14 d.
Kontaktiniai telefonai: 8 37 537 499, 8 656 99959
Elektroninis paštas: pmbc@lsmuni.lt

 

 

Renginys
nemokamas. Renginyje gali būti fotografuojama ir filmuojama.
Informuojame,
kad Jūs galite būti matomas renginio nuotraukose ir vaizdo įrašuose,
talpinamuose viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidos
priemonėse.