COST veiklos CA16123 „Saugos kultūra ir rizikos valdymas žemės ūkyje“ narių vizitas

2019 m. balandžio 26 d. VšĮ LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centre (toliau – VšĮ LSMU PMBC) svečiavosi COST veiklos CA16123 „Saugos kultūra ir rizikos valdymas žemės ūkyje“ (angl. Safety Culture and Risk Management in Agriculture) nariai. VšĮ LSMU PMBC fermų lankymas buvo dviejų dienų renginio kulminacija. 2019 m. balandžio 25-26 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje Bioekonomikos plėtros fakultetas organizavo minėtosios COST veiklos darbo grupės susitikimą ir seminarą „Kaip pagerinti saugos kultūrą ir rizikos valdymą tarp pažeidžiamų visuomenės grupių žemės ūkyje” (angl. How to improve safety culture and risk management in vulnerable populations in agriculture?).
Renginyje dalyvavo mokslo ir tyrimų institutų atstovai iš JAV, Danijos, Suomijos, Olandijos, Portugalijos, Turkijos, Serbijos, Estijos, Slovėnijos, Latvijos. Seminaro metu savo patirtimi taip pat dalinosi ir verslo atstovai iš AB „Pieno žvaigždės“ ir UAB „SDG”.
Seminaro metu buvo pristatyti Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos mokslininkų atlikti tyrimai žemės ūkio saugos ir užimtumo srityje. Darbo saugos reglamentavimo Lietuvoje specifiką ir ypatumus pristatė UAB „ SDG” atstovė. Užsienio mokslininkų pranešimose buvo pristatytos pagrindinės probleminės sritys analizuojant saugos kultūrą žemės ūkyje. Viena didžiausių problemų Europoje yra ta, kad nėra vieningos metodikos registruoti ir apskaityti traumas bei ligas žemės ūkyje. Į statistiką dažnai nepatenka sužeidimai ir susirgimai šeimos ūkio narių, nelegalių darbuotojų, migrantų ir kitų pažeidžiamų visuomenės grupių narių. Suomijos ir JAV atstovai pristatė tyrimų rezultatus įrodančius, kad tinkamų metodų ir mokymų taikymas gali ženkliai sumažinti sužeidimų tikimybę žemės ūkyje ir pakeisti požiūrį į riziką.
Tolimesnės diskusijos analizuojamu klausimu vyko VšĮ LSMU PMBC, kur įstaigos direktorius dr. Ronaldas Bilskis pristatė įstaigos veiklą, vykdomus mokslinius tyrimus, ūkyje taikomas naujoves ir saugumo principus, kuriais vadovaujantis organizuojama kasdienė ūkio veikla. Svečiai taip pat buvo supažindinti su pieno gavybos procesu ūkyje, bei AB „Pieno žvaigždės“ pieno gaminių asortimentu, pagamintu iš ūkyje gauto pieno.
COST veiklos CA16123 „Saugos kultūra ir rizikos valdymas žemės ūkyje“ tikslas yra sukurti metodiką kuri leistų apskaityti, vertinti ir lyginti sužeidimus ir ligas žemės ūkio srityje, tai pat identifikuoti gerąsias rizikos valdymo praktikas COST veiklos CA16123 narėse, tokiu būdu siekiant pagerinti saugos kultūrą visoje Europos Sąjungoje. Šis konciorciumas siekia pasiūlyti mokslu pagrįstas priemones, kaip žemės ūkį ir kaimą paversti žmonėms saugia bei patrauklia vieta gyventi ir dirbti. Tikimasi kad pateiktos rekomendacijos bus naudingos visai mokslo bendruomenei, taip pat valstybių politikos formuotojams, profesinio mokymo įstaigoms ir ūkininkams.